Jak obliczyć obliczenia dla pracy


Przy obliczaniu wykonanej pracy rozważ listę kosztów, które należy obliczyć zgodnie ze standardami zatwierdzonymi przez firmę. Przeczytaj wytyczne dotyczące sporządzania listy kosztów dla określonej branży. Przeczytaj różne normatywne i ujednolicone dokumenty. Pamiętaj, aby wziąć pod uwagę charakter wykonywanej pracy. Wybierz bezpośrednie (podstawowe) i pośrednie koszty w kalkulacji jako oddzielną linię. W bezpośredni sposób należy uwzględnić: koszty zakupu surowców i materiałów, komponentów i półproduktów; płace pracowników podstawowych i pomocniczych, płatności socjalne i podatki; amortyzacja środków trwałych. Koszty pośrednie są stałą wartością i nie zależą od wielkości wykonywanej pracy (wynagrodzenia personelu kierowniczego). Są one również powiązane z systemem opodatkowania określonej produkcji (wszystkie wydatki podatkowe za ostatni okres sprawozdawczy). Do kosztów pośrednich można zaliczyć inne, nie uznane za bezpośrednie, koszty

.

Oblicz koszt niestandardowy do produkcji robót, dla których nie ma bezpośrednich kosztów i norm dla konserwacji i zarządzania. Praca taka wymaga przygotowania oddzielnych szacunków w oparciu o zlecenia na wykonaną pracę. Następnie uwzględnij to obliczenie w kosztach ogólnych. Na koniec obliczyć całkowity koszt wykonywanej pracy, dodając wskaźniki wszystkich artykułów

.

Pamiętaj, aby złożyć skalkulowany koszt do zatwierdzenia szefowi przedsiębiorstwa. Ten dokument będzie podstawą do różnych płatności. Brak tego dokumentu pociąga za sobą nałożenie kar przez organy kontrolne

.

Użyj gotowego programu Microsoft Excel. W tym przypadku przy użyciu tabeli można rejestrować wszystkie bezpośrednie i pośrednie koszty, a program automatycznie oblicza wyniki w poszczególnych kolumnach i całkowitą kwotę, a także może zastąpić wartość jednego wskaźnika innym. W ostatniej kolumnie tabeli określ notatki lub dodatkowe informacje.

Wideo.

Podziel Się Z Przyjaciółmi
Poprzedni Artykuł
Następny Artykuł

Zostaw Swój Komentarz