Jak liczyć dni wolne


Pracownik, który pracował w fabryce sześć miesięcy od dnia zatrudnienia, ma uzasadniony powód do otrzymania płatnego urlopu, który jest dwadzieścia osiem dni kalendarzowych. Ta liczba nie jest jednak ostateczna. W niektórych przypadkach może to być zwiększone w naszym prawie pracy. Jeśli potrzebujesz bardziej jasnych i szczegółowych informacji, skontaktuj się z działem księgowości w miejscu pracy. Pracując przy obliczaniu urlopu, nie martw się, że jego długość nie obejmuje dni wolnych od pracy. Uwzględnia się tylko ich średnią siłę kalibracyjną za każdy miesiąc pracownika. Długość usługi służącej do kalkulacji obejmuje wyłącznie bezpośredni pobyt w pracy, a także święta i weekendy. Uwzględnia się również brak w miejscu pracy z powodu ważnego powodu.

W celu obliczenia rocznych płatnych dni urlopu następujące metody stosuje się dla każdej spędzonych miesiącach: 28 (czas trwania święta prawnej) podzielona przez 12 (liczba miesięcy w roku), co będzie skutkowało 2,33, - to jest dla tak wielu dni i służy do comiesięcznego obliczania przepracowanych dni. Następnie musisz określić, ile miesięcy przepracowałeś przez cały rok i pomnóż wynik o 2,33. Ten zaokrąglony produkt o dwóch numerach to czas trwania wakacji

.

dni urlopu na własny koszt lub opieki nad dzieckiem, a także nieobecności w pracy bez powodu są odliczane od całkowitego doświadczenia, aby określić czas trwania urlopu rocznego. W takiej sytuacji stosuje się następujące obliczenia: 29.4 (średnia miesięczna liczba dni kalendarzowych) musi być podzielona przez ich liczbę dla tego okresu. Powstała liczba jest pomnożona przez liczbę dni przepracowanych. Następnie 2,33 podzielona jest przez 29,4 i pomnożona przez ich średnią, wypracowaną w tym miesiącu.

Wideo.

Podziel Się Z Przyjaciółmi
Poprzedni Artykuł
Następny Artykuł

Zostaw Swój Komentarz