Jak obliczyć wynagrodzenie według godziny


Aby obliczyć wynagrodzenie za nadgodziny, ustalić wynagrodzenie pracownika. Te informacje można uzyskać z umowy o pracę, karty osobowej pracownika lub zlecenia. Na przykład pracownik ma prawo do wynagrodzenia 10.000 rubli. Następnie określ liczbę godzin przepracowanych w miesiącu. W tym celu można użyć kalendarza produkcyjnego lub arkusza czasu. Na przykład pracownik musi pracować przez 168 godzin.

Po obliczeniu wszystkich wskaźników podzielić kwotę wynagrodzenia według liczby godzin pracy w miesiącu. Otrzymanym numerem będzie kwota zapłaty za jedną godzinę pracy. Na przykład kwota płatności za jedną godzinę pracy powyższego pracownika oblicza się następująco: 10000 rubli / 168 godzin = 59,52 rubli.

W przypadku obliczania płatności za nadgodziny należy wiedzieć, że płatność należy dokonywać w zwiększonej kwocie. Przy pracy do dwóch godzin pracy przekraczającej dzienną stawkę należy zapłacić 1,5 razy więcej niż normalna godzina robocza. Jeśli nadgodziny dziennie przekraczają dwie godziny, wówczas wynagrodzenie za godzinę pracy powinno być płacone podwójnie. Na przykład pracownik pracowali przez 1,5 godziny poza normą. W ten sposób płatność zostanie obliczona w następujący sposób: 1,5 godziny * 59,52 rubli * 1,5 (stawka) = 133,92 rubli

Niektórzy pracownicy są przyciągani do pracy w nocy. W tym przypadku warto również obliczyć stawkę godzinową. W tym celu obliczyć również wynagrodzenie, wymaganą liczbę godzin w miesiącu i podzielić te dwa wskaźniki. Następnie obliczyć liczbę godzin przepracowanych w nocy i pomnożyć przez 20 procent. Otrzymana kwota musi być wypłacona pracownikowi.

W niektórych przypadkach konieczne jest wyliczenie średniego wynagrodzenia za jedną godzinę pracy. Aby to zrobić, dodaj płatność przez całe 12 miesięcy pracy, oblicz liczbę przepracowanych godzin. Podziel kwotę otrzymaną przez obliczony wskaźnik godzinowy.

Wideo.

Podziel Się Z Przyjaciółmi
Poprzedni Artykuł
Następny Artykuł

Zostaw Swój Komentarz